Utställning

Människokroppen Utställning

Tills för några år sedan var synen på döda kroppar och forskning av den anatomiska beskaffenheten något som uteslutande var privilegium för läkarkåren i universitetens anatomisalar.

Uppfinningen av plastination och spresentationer av utställningsföremål i offentliga utställningshallar möjliggör det nu för allmänheten att få en inblick i den mänskliga kroppen


Utställningen „Människokroppen Utställning“ förmedlar medicinskt vetande för intresserade besökare baserat på en omfångsrik vetenskaplig samling från 250 didaktiskt värdefulla anatomiska utställningar, bestående av konservade mänskliga kroppar, skelett, lemmar, organ, organblock och funktionssimulatorer.

Det som skiljer denna från de flesta andra utställningar är att denna utställning är helt och hållet inriktad på kunskapsöverföring av anatomin av den mänskliga kroppen.

Med andra ord: en resa genom anatomin av den mänskliga kroppen

Kropparna är alla uppställda i medicinska poser och inte i konstnärliga. Dessutom har vi inom utställningen cirka 1500 beskrivningar och markering på våra utställningsföremål.

Detta kan inte ses i de flesta andra utställningar, då de flesta andra utställningar baserar sig på konst (kroppar i konstnärliga poser, som exempelvis cykelfarare, pokerspelare, ballerina etc).

Vår utställning skiljer sig därmed från andra utställningar eftersom det är läreffekten som är i fokus.

Utförliga förklaringar och diagram om allmänna och specifika teman om mänskliga kroppen erbjuder förutom utställningsföremålen kunskapsöverföring.

Mycket intressant är vårt tema om cancer och tumörer.

Vi har 17 olika utställningar om olika cancer och tumörer.

Utställningen „Människokroppen Utställning“ ger elever och lärare och alla intresserade ett omfattande utbildningsutbud. Den anatomiska utställningen tar sig an samtliga läroplansrelevanta teman och bidrar väsentligt till vidareutbildning i medicinska yrken.

Teman:

Cancer och tumörer

Skelett och rörelseapparat

Könsorgan, hjärna och nervsystem

Hjärta och blodomlopp, njurar och urinvägar

Matsmältningssystem och sinnesorgan

Andningsvägar och lungor

Därutöver ges tillfälle att utförligt sätta sig ned och utförligt läsa om teman som aids, alkohol och nikotin.

Alla våra kroppar har tillhandahållits frivilligt allt för vetenskapens utveckling.