Willkommen

Kära gäster
Tyvärr kunde inte utställningen genomföras vid planerad tidpunkt.
Utställningen var ursprungligen planeras att hållas i Eriksbergshallen, där vi hade bokat utrymme i den norra delen. Denna plats sades upp på grund av att det hade gått ut felaktig information om utställningen. Denna uppsägning blev överklagad och gick upp i rätten i Göteborg. Vi nådde förlikning och blev kompenserade. Vi vill betona att vi enades och vi har inget att förebrå Eriksbergshallen.
Vi kunde sedan med kort varsel boka plats i mässhallen i Mölndal. Bokningen var dock tvungen att frysas då det skulle ta för lång tid att bygga upp utställningsplatsen för att verkställa vår utställning. Detta has vi inte kunskap om vid tidpunkten för bokningen.
Vi vill klargöra följande. Vår utställning består endast av objekt som placerats där på frivillig basis. Människor som under sin livstid beslutat sig för att ställa sina kroppar till förfogande för vetenskapen. Alla objekt är identifierade med ett registreringsnummer som kan utläsas med en apparat och därefter ordnas utan problem. Dessutom har de flesta kropparna dött i cancer, vilket också är huvudtema för utställningen. Vår utställning är i motsats till andra rent vetenskaplig, inga konstnärliga poser utan har bara en ren informativ inriktning. Utställningen har anmälts till polisen enligt lagar och regler. Vi har inte fått några som helst invändningar eller klagomål från polisen.
Därför meddelas en ny tid: 25-27 oktober 2019. Lokal kommer att meddelas inom 14 dagar. 
Vi vill be så mycket om ursäkt till alla intresserade. Vi hoppas n har lite tålamod och besöker utställningen i slutet av oktober.
För frågor och media kontakt, skriv till följande e-post - helst på engelska - då kan vi svara snabbare: info@maenniskokroppen.seü